Välkommen till Snyggbygg i KSM-labbet på Norrköpings stadsmuseum.


Snyggbygg är en interaktiv installation där du som besökare får klä på skyltdockor och skapa bilder via ett dataprogram. Snyggbygg vill väcka tankar och diskussion kring jämställdhet, från skönhetsideal till vem som bestämmer. Varför sminkar sig fler kvinnor än män? Varför har män högre lön än kvinnor? Projektet låter besökaren skapa sin egen bild av stereotypa könsroller genom att aktivt vara med och förändra utställningen.

Bilderna som besökaren skapar blir en del i galleriet på webbplatsen. Denna plats är också en del i projektet. Galleriet uppdateras aktivt under utställningens gång. Snyggbygg vänder sig till alla men speciella visningar arrangeras för ungdomar som vid bokat besök aktiveras med påklädning av skyltdockor under kort tid.

Solveig Betnér är student i kursen Utställning som medium på Linköpings universitet och har tidigare studerat textil, konst och webbutveckling. Hon har ambitionen att utveckla sitt skapande med textil samt fördjupa sig i konstnärlig gestaltning på Internet.

Utställningen visas från 29 januari till och med 3 februari.

Utställningsproducent och kontaktperson:
Solveig Betnér
076 – 374 66 47
solveigbetner (at) gmail.com

Besöksinformation här.